select
 
Skriv ut Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Fakta om non woven PP

Hvorfor har vi valgt å benytte Polypropylen (pp) til vår produksjon av Svanemerkede nett?

Fordi PP regnes som en av de mest miljøvennlige plasttyper på markedet og det anbefales at
PP erstatter annen plast der hvor dette er mulig.

Framstillingsprosessen av ikkevevd PP krever mindre energi enn ved framstilling av andre tekstiler
dette fordi det blir brukt minimalt med vann når PP-pellets blir gjort om til fiberspunnet materiale.

PP-fiber har et smeltepunkt på 160-170 grader C, det tilsettes ikke kjemikalier som forurenser eller er skadelige for miljøet.
Ved forbrenning avgis ingen giftige eller skadelige gasser, kun CO 2 og vann.

PP har høy brennverdi og kan gjenvinnes i form av varme og energi. Det er ikke allergiframkallende og
brukes f. eks i operasjonsmasker og klær på sykehus.

Nettene lages av en blanding av resirkulert og ny PP.

Stoffet går i oppløsning i naturen fra 6-9 måneder.

PP er vannavvisende, tåler kulde og varme, er slitesterkt og tåler mye vekt.

Produktet har lang levetid og kalles i flere andre land der det brukes for ”bags for life”.

Et nett er anslått å tåle over hundre handleturer.

Nettene kan trykkes på og fåes i utallige farger, de lages etter kundens ønsker og behov.

Materialet er myk tekstil, men stivere enn bomull, HDPE og LDPE-poser, er lett og folde sammen og oppbevare.

Fiberspunnet PP er lydløst ved kontakt og er luktfritt.

Produksjon og etterspørsel av PP har hatt en betydelig vekst de siste årene og det er stort fokus på

Videreutvikling av materialet.PP regnes som en av de mest miljøvennlige plasttyper på markedet, det anbefales at PP erstatter annen plast.
Polypropylen pellets før smelting til tekstil